Danske kunstnere for natur og miljø

Danish artists for nature and environment

 

 


Om os

Hvem er vi ?

Projekter og Bøger

Udstillinger

Links 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           


Vordingborg Kommune 2016

En uge i maj 2016 besøgte DANE- medlemmer Vordingborg Kommune.

Vordingborg Kommune har Danmarks længste kystlinie og rummer en lang række karakteristiske kystlandskaber, kystnaturtyper og særlige plante- og dyrearter, som er knyttet til kysterne.

I ugens løb besøgte vi bl.a. Knudshoved, Bønsvig, Fanefjord og Møns Klint.

I foråret 2016 udstiller vi billeder og skulpturer, og en bog om Vordingborg Kommunes natur udkommer i foråret 2017.

I Vordingborgtræffet deltog:

Preben Andersen, Niels Peter Andreasen, Jens Bohr, Westy Esbensen, Dorthe Kudsk Harbo, Niels Knudsen, Helge Larsen, Leif Madsen, Ulf Løbner-Olesen, Lise Pflug, Kirste Røjle, Trine Theut, Henrik Dahl (gæstekunsner) og Jette Jørgensen (gæstekunstner)