Danske kunstnere for natur og miljø

Danish artists for nature and environment

 

 


Om os

Hvem er vi ?

Projekter og Bøger

Udstillinger

Links 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           


Mors

Den første uge i maj 2012 var medlemmer af Dane og lokale gæstekunstnere på Mors inviteret af Arne Urvang og Biologisk Forening for Nordvestjylland.

Vi boede på Gullerup Kro med udsigt til Hanklit, og i ugens løb besøgt vi bøgeskovene mod sydøst, strandengene mod syd og bakker og klinter på nordøen.

 

Bogen "Mors - Kunstnere i naturen" rummer billeder af Jens Frimer Andersen, Preben Andersen, Niels Peter Andreasen, Westy Esbensen, Dorthe Kudsk Harbo, Niels Knudsen, Peter Kristensen, Helge Larsen, Ulf Løbner-Olesen, Lise Pflug, Ole Runge, Kirsten Røjle, Trine Theut, Jørn O.H. Bork 0g Bodil Østergaard

Tekst: Henrik Madsen, Jørgen Rasmussen, Søren Michelsen Krag, Holger Søndergaard og Knud Sørensen

Bogen udgives af Biologisk Forening for Nordvestjyllands forlag www.bfnsforlag.dk

Bogen kan bestilles via mailadressen: knud.knudsen@knudsen.mail.dk og koster kr. 197,50 incl. forsendelse

ISBN 87-87746-12-3