Danske kunstnere for natur og miljø

Danish artists for nature and environment

 

 


Om os

Hvem er vi ?

Projekter og Bøger

Udstillinger

Links 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           


Jens Gregersen

 

 

Jens Gregersen

Født 1952 i Arhus.

Jeg har altid tegnet. Først og fremmest har jeg tegnet ude i naturen-  for senere at udgive mine mærkesager i bøger. Tidligere have jeg en del illustrations opgaver, i de senere år udsmyknings opgaver. 

 I 1970erne boede jeg nogle år på Tipperne og fik udgivet  mine tegninger og akvareller i bogen  ”Tipperne – fugle langs den jyske vestkyst”.

Senere kom jeg til Vorsø i Horsens Fjord, hvor jeg udgav ”Underkendt Land” i 1981, ”Skarvens Kyster” i 1982, ”Blomsternes Danmark” i 1997 og ”Årets Ring” i 2008, 2.udgave i 2015.

I perioden 1999-2019 rejste jeg årligt i den arktiske natur - fra Nordøstgrønland til Sibirien og Nordamerika – og udgav i 2014 ”Arktisk Sommer”, anden udgave i 2015

Siden er kommet ”Den Jyske Hede – i urfuglenes tid”, 2018 og ”Det Store Vadehav”, 2020. Serien afsluttes med ”Vestkysten” med udgangspunkt i Skjern Å, Tipperne og Fil Sø.

 

Jens Gregersen

Vorsø, Søvind

8700 Horsens

Tlf. 75 65 9344

Send mig en e-mail