Danske kunstnere for natur og miljø

Danish artists for nature and environment

 

 


Om os

Hvem er vi ?

Projekter og Bøger

Udstillinger

Links 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           


Carl Christian Tofte

 

 

Født 1969. Billedkunstner, illustrator og rockmusiker. Uddannet på Danmarks Designskole med afgang år 2000 fra institut for kommunikationsdesign.

Om noget, er jeg fuglemaler. Blandt mine arbejder har nok illustrationerne til "Politikens Store Fuglebog" og til "Rovfugle i Felten" vundet størst udbredelse.

Ligeledes vil besøgende på Dansk Ornitologisk Forenings Fugleværnsfonds reservater ofte møde informationsplancher og foldere med mine illustrationer.

 I de senere år har jeg været engageret i udarbejdelsen af bøger om

sydamerikanske fugle, bl.a. om fuglelivet i det brasilianske højland.

At portrættere fugle er for mig en empirisk proces, med udgangspunkt i studier i felten. Dog har jeg bemærket, at det som jeg søger at afdække, i høj grad er mit eget indre billede af fuglen. Jeg ønsker, at bringe dette i overensstemmelse med virkeligheden, men har erfaret, at det indre billede r en sandhed i sig selv.


Bosat i Hernestad i Skåne, med udsigt over Pulken, et strandengsområde ved Helge Ås nedre løb hvor traner og gæs i tusindvis, karmindompapper, hedehøge samt fiske-, hav- og kongeørne, alt efter årstiden, er blandt de nærmeste naboer.

 

 

Carl Christian Tofte

Härnestadsvägan 127

296 91 Åhus

Sverige

Tlf. DK +45 31 69 47 26 / SE +46 (0) 70 5229 726 

Send mig en e-mail

 

 

    

TRANEDANS

Tranedans er fuglemaleren Carl Christian Toftes beskrivelse af traneåret, fra tranerne ankommer tidligt i marts, og til de drager væk igen hen på efteråret. Carl Christian bor ved Pulken i Skåne, hvor antallet af rastende traner i de senere år er eksploderet. Han følger tranerne på deres rejse gennem Danmark til Hornborgasjön, ud på ynglepladserne, ungernes opvækst, og til de igen drager af til deres vinterkvarterer i Sydeuropa. Han beskriver tranedansen og tranernes adfærd i både ord og malerier, så man føler, at man næsten befinder sig på stedet.

 

”Så kom den store ankomstdag! Uoverskueligt. Det gik langsomt frem til ved 19-tiden. Så accelerere­de indtrækket. Det er med at holde tungen lige i munden, når det går løs. Der er ikke tid til at skrive, når tranebånd efter tranebånd bølger ind sydfra. De skal tælles, før de lander, ellers er det helt umuligt.”

 

Traner bliver der stadig flere af. I de senere år har der været kraftig fremgang i både Tyskland, Polen, Danmark og Sverige. Yngleudbredelsen er udvidet markant, og nye rastepladser er opstået som supplement til gammelkendte som Hornborgasjön, der dog stadig ikke overgås, når det gælder nærhed og antal.

 96 sider, indbundet, 24x 22 cm, i alt 97 akvareller

 TRANEDANS (dansk tekst) ISBN 978-87-91583-34-6

TRANDANS (svensk tekst) ISBN 978-87-91583-35-3

TANZ DER KRANICHE (tysk tekst) ISBN 978-87-91583-36-0

 Der udgives desuden i Koustrup & Co.s Naturkortserie en mappe TRANOR med 8 forskellige illustrationer fra bogen, samt en række plakater.

Koutrup & Co

Stationsvej 22

3520 Farum

tlf: 4495 1777 , mob. 2124 7342